جدول مقایسه سود سپرده بانکها و موسسات مالی و اعتباری

راه اندازی مجدد بخش سود سپره 

در حال تکمیل جمع آوری و تکمیل اطلاعات هستیم این صفحه بزودی بروز خواهد شد .

 

در این بخش درصد سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به صورت یکجا مشاهده می نمایید و می‌توانید با مقایسه نرخ سود بانکا و موسسات، برای سرمایه گذاری انتخاب مناسب تری داشته باشید.

این اطلاعات توسط سایت حسابداری.بازار جمع آوری شده و به روز می‌شود. لذا کاربران محترم می توانند تغییرات مربوط به سود  بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را تنها از طریق همین وب سایت پیگیری نمایند.

*  برخی بانکها و موسسات مالی در پایان مهلت سررسید حساب ها مبالغی را به عنوان اضافه سود لحاظ می کنند,  به سبب موقتی بودن ونامشخص بودن مبالغ آن در جداول زیرمحاسبه  نشده است.

آخرین تاریخ به روز رسانی۹۰/۱۲/۲۰

 ملی  ملت  کشاورزی  صادرات  سپه  تجارت
 کوتاه مدت عادی  ۷  ۷  ۷  ۹ ۷  ۷
 کوتاه مدت ۴ ماهه  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰سه ماهه  ۱۰ ۱۰
 ۶ ماهه ۱۲
۹ماهه۱۵
۱۲

۹ماهه۱۵
 ۱۲
۹ماهه۱۵ 
۱۲

۹ماهه۱۵
 ۱۲
۹ماهه۱۵
۱۲
۹ماهه۱۵
 یک ساله ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷
 دوساله ۱۸٫۵
 ۱۸٫۸  ۱۸٫۵  ۱۸٫۵ ۱۸٫۵
۱۸٫۵
 سه ساله ۱۹
 ۱۹  ۱۹ ۱۹ ۱۹
۱۹
 چهارساله ۱۹٫۵
۱۹٫۵
۱۹٫۵
۱۹٫۵
۱۹٫۵
۱۹٫۵
 پنج ساله  ۲۰  ۲۰  ۲۰ ۲۰
 ۲۰  ۲۰

 

پست بانک مسکن صنعت و معدن رفاه توسعه صادرات توسعه تعاون
کوتاه مدت عادی ۷
۸ ۷ ۷ ۷
کوتاه مدت
۴ ماهه
ویژه ۳ تا۶ ماهه۱۰ ۱۰
۱۰ ۱۰ ۱۰
۶ ماهه ۶ماه تا۹ماه۱۲۹ماه تایک سال۱۵ ۱۲نه تا یک سال۱۵
۱۲نه ماهه۱۵

۱۴نه ماهه۱۵
۱۲نه ماهه۱۵ ۱۲نه ماهه۱۵
یک ساله ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۶ ۱۷ ۱۷
دوساله ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۷ ۱۸ ۱۸
سه ساله ۱۹ ۱۸٫۵ ۱۹ ۱۸ ۱۸٫۵ ۱۹
چهارساله ۱۹٫۵ ۱۹٫۵ ۱۹ ۱۹ ۱۹٫۵
پنج ساله ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

 

سرمایه سامان تات دی
کوتاه مدت عادی ۷سه ماهه۱۰ ۱۰

۷
۴ ماهه
۱۱
۶ ماهه
۱۲
۱۲
۹ ماهه ۱۵ ۱۵
یک ساله ۱۷ ۱۷ ۱۷
دوساله ۱۸ ۱۸
۱۸
سه ساله ۱۹ ۱۹ ۱۹
چهارساله ۱۹٫۵ ۱۹٫۵ ۱۹٫۵
پنج ساله ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

 

کارآفرین پاسارگاد پارسیان اقتصاد نوین
کوتاه مدت عادی ۷   ۷
۷
سه ماهه۱۰ سه ماه۱۰ عادی
۶ماهه
۱۲سه ماهه ۱۰

۱۲ ۱۲
۹ماهه ۱۵ ۱۵ ۱۵
یک ساله ۱۷ ۱۷ ۱۷
دوساله ۱۷٫۵ ۱۷٫۵ ۱۸ ۱۹
سه ساله ۱۹ ۱۸٫۵ ۱۹ ۱۹
چهارساله ۱۹٫۵ ۱۹ ۱۹٫۵ ۲۰
پنج ساله ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

 

موسسه توسعه
بانک شهر
قوامین مهرسپرده (رویان و سما)
انصار سینا
کوتاه مدت عادی ۷
۷ ۶ از۱۷ تا ۱۸٫۵ برمبنای میزان سرمایه
۷
کوتاه مدت
۳ ماهه
ویژه ۳ تا۶ ماهه۱۰ ۱۰
چهار ماهه۷ ۴ماهه ۱۸٫۶
۴ ماهه۱۰ ۱۰
۶ ماهه ۶ماه تا۹ماه۱۲۹ماه تایک سال۱۵ ۱۲نه تا یک سال۱۵ ۸نه ماهه۱۰ ۱۸٫۸نه ماهه ۱۹ ۱۲نه ماهه۱۵ ۱۲نه ماهه۱۵
یک ساله ۱۷ ۱۷ ۲۲ ۲۱ و۲۱٫۶ برمبنای مبلغ(رویان)۲۳٫۳۳(سما)
۱۷ ۱۷
دوساله ۱۸ ۱۸٫۵ ۱۳ ۲۱٫۷(رویان)۵۰٫۶۸(سما) ۱۸ ۱۸٫۵
سه ساله ۱۹ ۱۹ ۱۴ ۲۱٫۸(رویان)۸۲٫۰۹(سما) ۱۸٫۵ ۱۹
چهارساله ۱۹٫۵ ۱۹٫۵ ۱۴٫۵ ۲۱٫۹(رویان)۱۱۷٫۶۲(سما) ۱۹٫۵ ۱۹٫۵
پنج ساله ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۲۳(رویان) ۲۰ ۲۰

 

  • بازدیدکننده محترم برای دریافت آخرین نرخ سود بانکی بر روی نام بانک مورد نظر کلیک کنید

بانک ملی

بانک سپه

بانک کشاورزی

بانک مسکن

بانک توسعه صادرات

بانک صنعت و معدن

پست بانک ایران

بانک توسعه تعاون

بانک قرض الحسنه مهر ایران

 

بانک های غیر دولتی

بانک صادرات

بانک ملت

بانک تجارت

بانک رفاه

بانک اقتصاد نوین

بانک سامان

بانک پاسارگاد

بانک پارسیان

بانک سینا

بانک سرمایه

بانک کارآفرین

بانک شهر

بانک دی 

بانک انصار

بانک گردشگری

بانک حکمت ایرانیان

بانک ایران زمین

بانک خاورمیانه

بانک قوامین

بانک مهر اقتصاد

بانک آینده