مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه، از برگزاری رزمایش آمادگی نیروهای نظامی در شهرستان های کرمانشاه و روانسر خبر داد.

 

 

 

به نقل از ایرنا ، بهرام فاضلی یکشنبه شب  افزود: نیروهای امنیتی و انتظامی استان کرمانشاه عصر امروز یک رزمایش به منظور افزایش آمادگی نیروهای خود در شهرستان های کرمانشاه و روانسر برگزار کردند.
وی اظهار کرد: صداهای انفجارهای شنیده شده در این شهرستان ها نیز به واسطه برگزاری این رزمایش ها بوده است.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: امنیت کامل در استان کرمانشاه برقرار است و هیچ گونه مشکل امنیتی در این استان مشاهده نمی شود.
فاضلی تاکید کرد: نیروهای نظامی و امنیتی استان کرمانشاه هم اکنون در آمادگی کامل به سر می برند و در صورت مشاهده هرگونه تهدید احتمالی با آن برخورد خواهند کرد.

اشتراک این خبر در :